Lesgeld

Tarieven die wij hanteren

Alle lessen die gegeven worden bij Yoga Ginneken duren 60 of 75 minuten. Voor lessen van 60 minuten hanteren wij een tarief van € 9,35. Voor lessen van 75 minuten hanteren wij een tarief van € 10,-. Onze lesperiodes lopen van schoolvakantie tot schoolvakantie. Op deze manier kom je op zo’n 40 lesweken per jaar en betaal je niet voor lessen in vakanties waarop je mogelijk toch niet aanwezig bent. Tijdens de zomervakantie werken we wel met een speciaal zomerrooster waar je je los van je reguliere lessen voor kunt inschrijven.

Wij werken niet met contracten, maar vinden het fijn wanneer je komt, omdat je graag wilt komen. Gemiste lessen mogen worden ingehaald binnen de periode voor elke les op het lesrooster. Wel graag een mailtje voorafgaand zodat we zeker weten dat er plek is.

Kun je om wat voor reden de lessen (tijdelijk) niet meer volgen of wil je stoppen, bespreek het voorafgaand aan de volgende periode met de docent of stuur ons een mailtje.