Goed om te weten

Algemene Voorwaarden

Docenten
Alle docenten werkzaam in de ruimte van Yoga Ginneken zijn zelfstandige ondernemers, werkzaam onder hun eigen bedrijfsnaam bij Yoga Ginneken.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor een van de lessen bij Yoga Ginneken door het bijbehorende aanmeldformulier in te vullen op www.yogaginneken.nl. Je ontvangt via e-mail van de betreffende docent een bevestiging en betaalinstructies. Zodra de betreffende docent jouw betaling heeft ontvangen, is jouw deelname definitief.

Door het verzenden van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betalen
Het verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen na je aanmelding betaald worden. De betaalinstructies worden je per e-mail toegestuurd. Bij aanmelding minder dan 30 dagen voor aanvang moet het bedrag binnen 1 werkdag betaald worden. Bij niet tijdige betaling heeft de betreffende docent het recht de reservering te laten vervallen en om eventuele invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen.

Annuleren
Annuleringen kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan de betreffende docent. Zorg bij annulering per e-mail voor een ontvangstbevestiging van de docent.

Bij gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen vindt er geen restitutie plaats. Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden.

Annulering door een van de docenten
Het kan zijn dat een activiteit niet doorgaat door onvoldoende deelnemers of door onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van de trainer of overmacht). Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden.

Yoga Ginneken heeft het recht om personen zonder vermelding van redenen uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

Aansprakelijkheid
De zelfstandige docenten die werken in de ruimte van Yoga Ginneken zorgen voor een goed en zorgvuldig verloop van de activiteiten. Deelname aan een activiteit is volledig op eigen risico van de deelnemer. Yoga Ginneken is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van hun diensten, noch voor de juistheid en volledigheid van informatie verstrekt door betrokken dienstverleners, noch voor het verstrekte informatie- en promotiemateriaal van de dienstverlener.

Je gezondheid
De activiteiten zoals die worden aangeboden door de diverse yogadocenten zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling, niet ter vervanging van medische behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts. Stem bij twijfel over deelname altijd af met je arts of hulpverlener.

De yogalessen zijn fysiek van aard. Hoewel we het niveau zo goed mogelijk aanpassen aan de deelnemers, is er altijd een risico op blessures. Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures voor de les te melden bij de docent. Zo kunnen we er rekening mee houden.

Tijdens de lessen
Deelname aan lessen geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat je vrij om af te zien van de te volgen lesactiviteiten. Het afzien van diverse lesactiviteiten aan de les geeft geen recht op teruggave van het lesgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

Overig
Yoga Ginneken is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegestaan.
Wij verwachten dat deelnemers respectvol zijn naar elkaar. De locatie Yoga Ginneken is gekozen en ingericht met zorg. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald. Deelnemers die zich niet aan de afspraken houden, kunnen uit de activiteit verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.

Heb respect voor de privacy van alle aanwezigen. Publiceer geen foto’s, video’s of geluidsopnames zonder hun toestemming.

Klachten, complimenten of tips
Jouw feedback is erg waardevol om de kwaliteit van het aanbod te blijven verbeteren. Zowel als je tevreden of ontevreden bent, horen we dat graag. Laat het ons bij voorkeur schriftelijk weten (per e-mail) en vertel ook waarom je al dan niet tevreden bent.

Deze voorwaarden gelden vanaf 10 mei 2017.
Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.