Hoe wij met jouw gegevens omgaan

Privacy Statement

Cookies
Yoga Ginneken registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Yoga Ginneken de website verbeteren en aanpassen naar de wensen van jou als gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op jouw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op yogaginneken.nl
Op verschillende pagina’s van onze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden gemaild naar de specifieke docente/persoon die de gegevens verwerkt en gebruikt om met jou contact op te kunnen nemen. Hiervoor vragen wij toestemming middels een vinkje op het formulier. Tevens vragen we enkel om gegevens als een emailadres en telefoonnummer, waar we ook gebruik van maken om direct contact op te kunnen nemen.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de docent waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een aanvraag voor een proefles of workshop alleen aan bij de docent die de betreffende les verzorgd. Verder is er slechts een persoon, de oprichtster van Yoga Ginneken, die toegang heeft tot de algemene mailbox van Yoga Ginneken en deze emails inziet, behandelt, doorstuurt en verwerkt. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. iWink heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Deze Privacy Statement is geschreven en per ingang van april 2018.
Neem bij vragen over onze Privacy staement contact met ons op.