Hoe wij met jouw gegevens omgaan

Privacy Statement

Privacy en Cookie policy
Yoga Ginneken respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Cookies
Yoga Ginneken registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Yoga Ginneken de website verbeteren en aanpassen naar de wensen van jou als gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op jouw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies direct geplaatst:

WordPress cookies
Deze cookies houden o.a. bij of de bezoeker is ingelogd.

Wordfence cookies
Deze cookies worden geplaatst vanuit beveiligingsoverwegingen. Wordfence is volledig GDPR complient.

Cookies geplaatst na toestemming:

Cookies: Google AdWords
Deze cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Cookies: Facebook
Facebook plaats cookies om uw voorkeuren te kunnen volgen op dit social media platform.

Formulieren op yogaginneken.nl
Op verschillende pagina’s van onze website staan formulieren van Gravity forms waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden gemaild naar de specifieke docente/persoon die de gegevens verwerkt en gebruikt om met jou contact op te kunnen nemen. Hiervoor vragen wij toestemming middels een vinkje op het formulier. Tevens vragen we enkel om gegevens als een emailadres en telefoonnummer, waar we ook gebruik van maken om direct contact op te kunnen nemen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de docent waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een aanvraag voor een proefles of workshop alleen aan bij de docent die de betreffende les verzorgd. Verder is er slechts een persoon die toegang heeft tot de algemene mailbox van Yoga Ginneken en deze emails inziet, behandelt, doorstuurt en verwerkt. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per e-mail) met informatie over onze diensten door dit te melden bij dit adres:

Yoga Ginneken
Rozenlaan 104
4835 PE Breda

Beveiliging
Alle gegevens die je met Yoga Ginneken uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Yoga Ginneken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Yoga Ginneken worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Over de policy
Deze Privacy- & cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kun je aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Privacy- & cookie policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy- & cookie policy.

Deze Privacy Statement is geschreven en per ingang van april 2018.
Neem bij vragen over onze Privacy statement contact met ons op.